Prof. dr hab. inż. Zbigniew Domański 20.01.2020 -
Imię: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Domański
Status: Użytkownik
Ostatnia aktualizacja: 18-11-2019 15:19:36
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Domański,

pokój: 315, ul. Armii Krajowej 21
tel.: +48 343250324
email:

Życiorys

studia

1977-1982: magisterskie, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
1983-1987: doktoranckie, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław. www.int.pan.wroc.pl

stopnie naukowe

1987 doktor nauk fizycznych - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław. www.int.pan.wroc.pl
1997 doktor habilitowany nauk fizycznych - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław.

tytuł naukowy

2012 profesor nauk technicznych.

dyscyplina naukowa

Nauki Fizyczne, Fizyka Ciała Stałego, Mechanika

staże naukowe

Institute of Metal Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev (Ukraine), 1986. http://www.imp.ki...
Center for Biomedical and Toxicological Research, Florida State University, Tallahassee (USA), 1998. http://www.fsu.edu/
Institut de Physique Théorique, Université de Lausanne, Lausanne (Suisse), 1988-2000. http://www.unil.c...

stanowisko

Profesor zwyczajny

nagrody i odznaczenia

2000 r. Indywidualna Nagroda II stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za osiągnięcia naukowe http://focus.aps....ry/v4/st20
2001 r. Złoty Krzyż Zasługi
2004 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej

członkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Matematyczne, www.ptm.org.pl
Polskie Towarzystwo Machaniki Teoretycznej i Stosowanej, www.ptmts.org.pl
International Association of Engineers (IAENG). www.iaeng.org

Publikacje za okres 2011 - 2019:

Z. Domański, "Workload Distribution Among Randomly Efficient Units", Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS 2019), pp. 333-336 (2019).http://www.iaeng....33-336.pdf

Z. Domański, "Statistics of Flow through a Multichannel Supply System with Random Channel Capacitances", IAENG International Journal of Applied Mathematics, vol. 49, no. 3, pp. 387-392 (2019).http://www.iaeng....9_3_18.pdf

Z. Domański, "Damage Statistics in Progressively Compressed Arrays of Nano-pillars ", Engineering Letters, vol. 27, no. 1, pp. 18-23 (2019).http://www.engine...7_1_03.pdf

T. Derda, Z. Domański, "Statistics of Critical Load in Arrays of Nanopillars on Nonrigid Substrates". In: Transactions on Engineering Technologies, Sio-Iong Ao, Len Gelman Haeng Kon Kim (eds.), Springer, Chapter 2, pp. 17-29 (2018). https://link.spri...3-0746-1_2

Z. Domański, T. Derda, "Critical Load of Cyclically Preloaded Arrays of Pillars", Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS 2018), Vol II, pp. 606-610 (2017).http://www.iaeng....06-610.pdf

T. Derda, Z. Domański, "Simulation study of critically loaded arrays of pillars", IEEE 14th International Scientific Conference on Informatics (2017), pp. 68-73. https://ieeexplor...t/8327224/

Z. Domański, "Simulation Study of Failures in Progressively
Loaded Multicomponent Systems", Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS 2017), Vol II, pp. 742-746 (2017).http://www.iaeng....42-746.pdf

Z. Domański, T. Derda, "Distributions of Critical Load in Arrays of Nanopillars", Proceedings of the World
Congress on Engineering (WCE 2017), Vol II, pp. 797-801 (2017).http://www.iaeng....97-801.pdf

Z. Domanski, A. Z. Grzybowski, "Analysis of sequential algorithms as tools for modeling the chain-like-body evolution", IEEE 13th International Scientific Conference on Informatics, pp. 97-102 (2015). http://ieeexplore...t/7377815/

Z. Domański, N. Sczygiol, "Statistics of End-to-End Distance of a Linear Chain Trapped in a Cubic Lattice of Binding Centers". In: Transactions on Engineering Technologies 2015, G.-C. Yang, S.-I. Ao, X. Huang, O. Castillo (eds.), Springer, pp.43-53 (2015). http://link.sprin...7-9588-3_4

Z Domański, Z Li, Y Zhang, "Probability of Dimer Formation on a Honeycomb Lattice", Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS2015), vol. II, pp. 598-601 (2015). http://www.iaeng....98-601.pdf

Z. Domański, N. Sczygiol, "Distribution of Node-to-Node Distance in a Cubic Lattice of Binding Centers", Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists (IMECS2014), vol. II, pp. 900-903 (2014). http://www.iaeng....00-903.pdf

R. Dyja, N. Sczygiol, Z. Domański, "The effect of cavity formation on the casting heat dissipation rate". In: IAENG Transactions on Engineering Sciences, Ao, Chan, Katagiri and Xu (eds.), Taylor & Francis Group, Chapter 37, pp. 341-347 (2014).http://www.taylor...1138001367

Z. Domański, T. Derda, N. Sczygiol, "Statistics Of Critical Avalanches In Vertical Nanopillar Arrays". In: Transactions on Engineering Technologies, series: Lecture Notes in Electrical Eng., Volume 275, G.-C. Yang, S.-I. Ao, O. Castillo (eds.), Springer, Chapter 1 (2013).http://link.sprin...7-7684-5_1

A. Z. Grzybowski, Z. Domański, K. Bartłomiejczyk, "Algorithmization and simulation of the chain-like structures' dynamics-interrelations between movement characteristics", Acta Electrotechnica et Informatica, vol. 13, no. 4, pp.40-44 (2013) http://www.aei.tu...bowski.pdf

Z Domański, T Derda, N Sczygiol, "Critical Avalanches in Fiber Bundle Models of Arrays of Nanopillars", International MultiConference of Engineers and Computer Scientists (IMECS 2013), vol. pp. 765-768 (2013) http://www.iaeng....65-768.pdf

R. Dyja, N. Sczygiol, Z. Domański, "The Formation of Cavities in Castings and Their Impact on the Conditions of Heat Dissipation", International Multiconference of Engineers and Computer Scientists (IMECS 2013), pp. 819-823 (2013). http://www.iaeng....19-823.pdf

Z. Domański, N. Sczygiol, "Distribution of the Distance Between Receptors of Ordered Micropatterned Substrates". In: IAENG Transactions on Engineering Technologies, Volume 170, H.K. Kim, S.-I. Ao, B. Rieger (eds.), Springer, p. 297 (2012).http://rd.springe...-4786-9_24

N. Sczygiol, Z. Domański, "Estimation of Susceptibility to Hot Tearing in Solidifying Casting". In: IAENG Transactions on Engineering Technologies, Volume 170, H.K. Kim, S.-I. Ao, B. Rieger (eds.), Springer, p. 215 (2012).http://rd.springe...-4786-9_17

Z. Domański, "Efficiency of Two-Dimensional Microfilters". In: IAENG Transactions on Engineering Technologies Volume 6, Sio-Iong Ao (ed.), American Institute of Physics Conf. Proc. 1373, p. 211 (2011).http://scitation..../1.3627206

Z. Domański, Mechanika statystyczna układów sieciowych. Wyd. Pol. Częst., Częstochowa (2011).http://www.wydawn...pl/node/98

Z. Domański, N. Sczygiol, "Distributions of the End-to-End Distance of Polymers Trapped onto Ordered Substrates", Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS), vol. II, pp. 604-608 (2011) http://www.iaeng....04-608.pdf

N. Sczygiol, Z. Domański, "Numerical Evaluation of Hot Tearing in the Solidifying Casting", Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS), vol. I, pp. 7-12 (2011) http://www.iaeng....pp7-12.pdf

A. Z. Grzybowski, Z. Domański, "A sequential algorithm for modelling random movements of chain-like structures", Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, vol. 10, Issue 1, pp 5-10 (2011). http://amcm.pcz.p...;article=1

Z. Domański, "Geometry-Induced Transport Properties of Two Dimensional Networks". In: Advances in Computer Science and Engineering, M. Schmidt (ed.), InTechweb.org, pp. 337-352 (2011). http://www.intech...l-networks

Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej:

1. Z. Domański, T. K. Kopeć, "The tricritical point in the quantum Ising S = 1 spin glass with biaxial crystal-field effects". Journal of Physics: Condensed Matter, vol. 12, p. 5727 (2000). http://iopscience...12/26/318/

2. G. Fath, Z. Domański, "Avalanche of bifurcations and hysteresis in a model of cellular differentations". Physical Review (USA) vol. E 60, p. 4604 (1999). http://link.aps.o...vE.60.4604

3. P. Santini, G. Fath, Z. Domański, and Paul Erdös. "Quantum Fluctuations and Anisotropy in Quasi-One-Dimensional Antiferromagnets". Physical Review, vol. B 56, p. 5373 (1997). http://link.aps.o...vB.56.5373

4. Z. Domański, "Competition between axial and cubic anisotropies in Heisenberg spin glasses". Physical Review, vol. B 55, p. 5827 (1997). http://link.aps.o...vB.55.5827

5. P. Santini, Z. Domański, J. Dong and P. Erdös. "Classical fluctuations and anisotropy in quasi-one-dimensional antiferromagnets". Physical Review, vol. B 54, p. 6327 (1996). http://link.aps.o...vB.54.6327

6. J. Dong, Z. D. Wang, D. Y. Xing, Z. Domański, P. Erdös, and P. Santini, "Correlation effects on electronic and optical properties of a C60 molecule": A variational Monte Carlo study. Physical Review, vol. B54, p. 13611 (1996).http://link.aps.o...B.54.13611

7. Z. Domański, R. Lemański, and G. Fath: "The asymmetric Hubbard model on a two-dimensional cluster". Journal of Physics: Condensed Matter (Great Britain) vol. 8, L261 (1996).http://iopscience.../8/17/002/

8. G. Fath, Z. Domański, R. Lemański, "Asymmetric Hubbard chain at half-filling". Physical Review, vol. B52, p. 13910 (1995).http://link.aps.o...B.52.13910

9. Z. Domański, R. Lemański, P. Erdös, "Interaction between heavy electrons mediated by itinerant electrons in the asymmetric Hubbard model". Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol.140-144, 1205 (1995).dx.doi.org/10.101...94)00652-0

10. R. Łyżwa, Z. Domański, "Falicov-Kimball model and its relation to the Hubbard model: studies on clusters". Physical Review, vol. B50, p. 11381 (1994).http://link.aps.o...B.50.11381

11. P. Monachesi, Z. Domański, M. S. S. Brooks, "Optical and magneto-optical properties of PrSb". Physical Review, vol. B50, p. 1013 (1994).http://link.aps.o...vB.50.1013

12. Z. Domański, T. K. Kopeć, F. Pazmandi, P. Erdös, "Spin glasses with cubic anisotropy". Journal of Applied Physics, vol.75, p. 5847 (1994).dx.doi.org/10.106...

13. F. Pazmandi, Z. Domański. "Quantum phase transitions in XY spin models". Physical Review Letters, vol.74, p. 2363 (1995).http://prl.aps.or...12/p2363_1

14. F. Pazmandi, Z. Domański. "Correlations in vector-spin-glass models in a transverse field". Physical Review, vol. B49, p. 6794 (1994).http://link.aps.o...vB.49.6794

15. Z. Domański, T. K. Kopeć, F. Pazmandi. "Quantum spin glasses with cubic anisotropy". Physical Review B, vol. B49, p. 3378 (1994).http://link.aps.o...vB.49.3378

16. F. Pazmandi, Z. Domański, "Ground state of XY models of interacting spins in a transverse field". Journal of Physics A (Mathematical and General), vol.26, p. L689 (1993).http://iopscience...26/15/013/

17. F. Pazmandi, Z. Domański, P. Erdös, "Correlations in the Trotter dimension in the transverse Ising spin-glass model". Physical Review, vol. B47, p. 8285 (1993).http://link.aps.o...vB.47.8285

18. F. Pazmandi, Z. Domański, "Phase diagrams of quantum spin glass models". Journal of Physics: Condensed Matter, vol.5, p. L117 (1993).http://iopscience...4/5/9/001/

19. F. Pazmandi, Z. Domański, P. Erdös, "Correlations in the Quantum Ising Spin-Glass in a Transverse Field". Helv. Phys. Acta, vol. 66 No. 1, p. 77-78 (1993). Obecna nazwa czasopisma: Annales Henri Poincaré.http://www.spring...journal/23

20. Z. Domański, P. Erdös, S. B. Haley, "Transmission characteristics of mesoscopic dichotomic Markov filters". Physical Review, vol. B45, p. 8585 (1992).http://link.aps.o...vB.45.8585

21. P. Erdös, Z. Domański, S. B. Haley, "Wave propagation in random media: a comparison of methods to solve stochastic problems". Physica B, vol.175, p. 25 (1992).dx.doi.org/10.101...91)90684-7

22. Z. Domański, J. Sznajd, "Magnetoelastic excitations in ferromagnets with cubic single-ion anisotropy". Zeitschrift fur Physik B (Condensed Matter), vol.74, p. 75 (1989).http://www.spring...432356825/. Obecna nazwa czasopisma: The European Physical Journal B - Condensed Matter and Complex Systems.

23. Z. Domański, J. Sznajd, "Field-induced phase transitions in ferromagnets with cubic single-ion anisotropy". Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol.71, p. 306 (1988).dx.doi.org/10.101...88)90009-1

24. Z. Domański, J. Sznajd, "Phase diagrams of ferromagnets with cubic single-ion anisotropy". Physica Status Solidi B, vol.129, p. 135 (1985). http://www3.inter...9/abstract


Publikacje książkowe:


1. T. Derda, Z. Domański, "Statistics of Critical Load in Arrays of Nanopillars on Nonrigid Substrates". In: Transactions on Engineering Technologies, Sio-Iong Ao, Len Gelman Haeng Kon Kim (eds.), Springer, Chapter 2, pp. 17-29 (2018). https://link.spri...3-0746-1_2

2. Z. Domański, N. Sczygiol, "Statistics of End-to-End Distance of a Linear Chain Trapped in a Cubic Lattice of Binding Centers". In: Transactions on Engineering Technologies 2015, G.-C. Yang, S.-I. Ao, X. Huang, O. Castillo (eds.), Springer, pp.43-53 (2015).http://link.sprin...7-9588-3_4

3. R. Dyja, N. Sczygiol, Z. Domański, "The effect of cavity formation on the casting heat dissipation rate". In: IAENG Transactions on Engineering Sciences, Ao, Chan, Katagiri and Xu (eds.), Taylor & Francis Group, Chapter 37, pp. 341-347 (2014).http://www.crcnet.../b16763-38

4. Z. Domański, T. Derda, N. Sczygiol, "Statistics Of Critical Avalanches In Vertical Nanopillar Arrays". In: Transactions on Engineering Technologies, series: Lecture Notes in Electrical Eng., Volume 275, G.-C. Yang, S.-I. Ao, O. Castillo (eds.), Springer, Chapter 1 (2013).http://link.sprin...7-7684-5_1

5. Z. Domański, N. Sczygiol, "Distribution of the Distance Between Receptors of Ordered Micropatterned Substrates". In: IAENG Transactions on Engineering Technologies, Volume 170, H.K. Kim, S.-I. Ao, B. Rieger (eds.), Springer, p. 297 (2012).http://rd.springe...-4786-9_24

6. N. Sczygiol, Z. Domański, "Estimation of Susceptibility to Hot Tearing in Solidifying Casting". In: IAENG Transactions on Engineering Technologies, Volume 170, H.K. Kim, S.-I. Ao, B. Rieger (eds.), Springer, p. 215 (2012).http://rd.springe...-4786-9_17

7. Z. Domański, "Efficiency of Two-Dimensional Microfilters". In: IAENG Transactions on Engineering Technologies Volume 6, Sio-Iong Ao (ed.), American Institute of Physics Conf. Proc. 1373, p. 211 (2011).http://scitation..../1.3627206

8. Z. Domański, Mechanika statystyczna układów sieciowych. Wyd. Pol. Częst., Częstochowa (2011).http://www.wydawn...pl/node/98

9. Z. Domański, "Geometry-Induced Transport Properties of Two Dimensional Networks". In: Advances in Computer Science and Engineering, M. Schmidt (ed.), InTechweb.org, pp. 337-352 (2011).http://www.intech...l-networks

10. Z. Domański, M. Ciesielski, B. Mochnacki, "Applications of control volume method using the Voronoi tessellation in numerical modelling of solidification process". In: Current Themes in Engineering Science 2009, A. Korsunsky (ed.), American Institute of Physics Conf. Proc. 1220, p. 17 (2010).http://link.aip.o.../1220/17/1

11. P. Erdös, Z. Domański, "Density of states of electrons and electromagnetic waves in one-dimensional random media". In: Analogies in Optics and Micro Electronics, W. van Haeringen and D. Lenstra (eds.), Kluwer Academic Publishers, Netherlands, p. 49 (1990).http://books.goog...mp;f=false
Blue Glass Theme by ptown67

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.