prof. dr hab. Stanisław Kukla 19.02.2020 -
Imię: prof. dr hab. Stanisław Kukla
Status: Użytkownik
Ostatnia aktualizacja: 29-10-2018 20:00:12
prof. dr hab. Stanisław Kukla

pokój: 338, al. Armii Krajowej 21
tel.: (0-34) 3250-357
email:
Życiorys

studia

Wydział Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, ukończone w 1973 r.

stopnie naukowe

doktor nauk technicznych (Wydział Budowy Maszyn, 1984r.), doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie mechaniki, (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, 1999r.)

dyscyplina naukowa

zastosowania matematyki w mechanice

stanowiska

profesor zw., Kierownik Zakładu Matematyki Stosowanej

dydaktyka

wykład z równań różniczkowych

nagrody

dwie nagrody zespołowe oraz jedna nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej.
Pięciokrotnie indywidualna oraz trzykrotnie zespołowa nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej za osiągnięcia naukowo-badawcze

członkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Matematyczne, Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik

Publikacje:

Kukla S., Siedlecka U., Fractional heat conduction in a sphere under mathematical and physical Robin conditions, Journal of Theoretical and Applied Mechanics 56 (2), 2018, 339-349.

Siedlecka U., Kukla S., Heat conduction in a composite sphere - the effect of fractional derivative order on temperature distribution, MATEC Web of Conferences 157, 08008 (2018) Machine Modelling and Simulations 2017 (MMS 2017).

Kukla S., Siedlecka U.: An analytical solution to the problem of time-fractional heat conduction in a composite sphere, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, 65 (2), 2017, str. 179-186.

Kukla S., Siedlecka U.: Fractional heat conduction in multilayer spherical bodies, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 15 (4), 2016, str. 83-92.

S. Kukla, J. Rychlewska, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, An Approach to Free Vibration Analysis of Axially Graded Beams, 54, 3, 2016, 859-870

Siedlecka U., Kukla S.: A solution to the problem of time-fractional heat conduction in a multi-layer slab, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 14 (3), 2015, str. 95-102.

Kukla S., Siedlecka U.: Laplace transform solution of the problem of time-fractional heat conduction in a two-layered slab. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 14(4) 2015, 105-113.

Kukla S., Rychlewska J.: Free vibration of axially functionally graded Euler-Bernoulli beams. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 13(1) 2014, 39-44.

Ciekot A., Kukla S.: Free vibration to a system of cantilever nanobeams. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 13(3) 2014, 29-36.

Kukla S., Siedlecka U.: Heat conduction problem in a two-layered hollow cylinder by using the Green's function method. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 12(2) 2013, 45-50.

Siedlecka U., Kukla S.: Application of a Green's function method to heat conduction problems in multi-layered cylinders. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 12(3) 2013, 105-113.

Siedlecka U., Kukla S., Zamorska I.: Free vibration of composite circular membranes. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(11) 2012, 99-105.

Kukla S.: Application of eigenfunctions method for solving time-fractional partial differential equations. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(10) 2011, 131-138.

Kukla S.: Helmholtz eigenvalue problem in elliptical shaped domains. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(9) 2010, 77-82.

Kukla S.: Funkcje Greena i ich zastosowania, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2009.

Kukla S.: Free vibrations and stability of stepped columns with cracks, Journal of Sound and Vibration, Vol. 319, Issues 1-2, 2009, 1301-1311.

Kukla S.: Green's functions to vibrations problems of Bernoulli-Euler beams with variable cross-section by a differential equation system. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(7) 2008, 77-82.

Kukla S., Szewczyk M.: Free vibration of annular plates of stepped thickness resting on Winkler elastic foundation. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(6) 2007, 109-116.

Kukla S., Szewczyk M.: Frequency analysis of annular plates with elastic concentric supports by using a Green's function method. Journal of Sound and Vibration, Vol. 300, Issues 1-2, 2007, 387-393.

Kukla S., Zamojska I.: Free vibrations of axially loaded stepped beams by using a Green's function method. Journal of Sound and Vibration, Vol. 300, Issues 3-5, 2007, 1034-1041.

Kukla S., Zamojska I.: Free vibrations of a system of non-uniform beams coupled by elastic layers. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(5), 2006, 55-62.

Kukla S., Szewczyk M.: Free vibration of annular and circular plates of stepped thickness. Application of Green's function method. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, (1)5, 2006, 46-54.

Kukla S., Owczarek A.: Stochastic vibration of a Bernoulli -Euler beam under random excitation. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(4), 2005, 71-78.

Kukla S., Szewczyk M.: Application of Green`s function method in frequency analysis of axisymmetric vibration of annular plater with elastic ring supports. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(4), 2005, 79-86.

Kukla S., Zamojska I.: Application of the Greens function method in free vibration analysis of non-uniform beams. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(4), 2005, 87-94.

Kukla S.: Frequency analysis of a rectangular plate with attached discrete systems. Journal of Sound and Vibration, 2003, vol. 264, No. 1, 225-234.

Kukla S.: Identification of cracks in a vibrating column with a tip mass. Mondial Congress WCCM V, Vienna 2001.

Kukla S.: Free vibration of a system of two elastically connected rectangular plates. Journal of Sound and Vibration, 1999, vol. 225(1), 29-39.

Kukla S.: Dynamiczne funkcje Greena w analizie drgań własnych ciągłych i dyskretno-ciągłych układów mechanicznych. Seria Monografie nr 64, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1999.

Kukla S.: Application of Green`s function in free vibration analysis of a system of line connected rectangular plates. Journal of Sound and Vibration, 1998, vol. 217, No.1, 1-15.

Kukla S.: Application of Green`s functions in frequency analysis of Timoshenko beams with oscillators. Journal of Sound and Vibration, 1997, vol. 205, No. 3, 355-363.

Kukla S.: Application of Green`s functions in free vibration analysis of plate systems. Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 1996, Vol. 76, No.5, 279-280.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.