prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 23.08.2019 -
Imię: prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak
Status: Użytkownik
Ostatnia aktualizacja: 26-03-2012 14:41:50
prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak

pokój: 181, ul. D±browskiego 73
tel.: (0-34) 3250-343
email:


konsultacje sem. letni 2011/2012:

pi±tek 8.00-10.00, 14.00-16.00, p.178


Życiorys

studia

Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechniki ¦l±skiej, 1980

stopnie naukowe

doktor nauk technicznych (1987), doktor habilitowany nauk technicznych (1991)

tytuły naukowe

profesor nauk technicznych (1996)

dyscyplina naukowa

mechanika, budowa i eksploatacja maszyn

dydaktyka

metody numeryczne (studia dzienne i doktoranckie) na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, matematyka (studia dzienne) Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej

nagrody

Nagrody Ministra (ł±cznie 3)

Publikacje:

Majchrzak E.: Zastosowanie metody elementów brzegowych w termodynamice procesów odlewniczych. Z.N. Pol. ¦l., Mechanika, 102, Gliwice, 1991.

Majchrzak E.: Numerical methods in computations of foundry processes, PFTA, Cracow, 1995 (rozdział 7).

Mochnacki B. Majchrzak E., Suchy J.S.: Thermal theory of foundry processes a base of numerical simulation of casting solidification, chapter 2, pp. 31-66 in: Casting Simulation Background and Examples, WFO, International Comission 3.3: Computer Simulation of Casting Processes.

Majchrzak E.: Metoda elementów brzegowych w przepływie ciepła, Wyd. Pol. Częst., 2001.

Majchrzak E., Mochnacki B.: Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne, aspekty praktyczne i algorytmy., Wydanie Politechniki ¦l±skiej, Gliwice, 2004, Wydanie IV rozszerzone.

Majchrzak E.: Odlewnictwo. Technologia wykonania form i rdzeni. Skrypty Uczelniane, Rozdział 8: Symulacja numeryczna procesu krzepnięcia odlewu w formie, str. 293-318, Wyd. Pol. ¦l., Gliwice, 1993.

Mochnacki B., Majchrzak E.: Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne, aspekty praktyczne i algorytmy. Podręcznik Akademicki, Wyd. Pol. ¦l., 1994, 1996, 1998, s. 236.

Majchrzak E., Burczyński T., Fedeliński P, (eds): 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Short Papers, Gliwice, 2003.

Mochnacki B., Majchrzak E., Szopa R.: Application of the boundary element method for the numerical modelling of the solidification of cylindrical and spherical castings. Journal of Materials Processing Technology, 106, 2000, 99-106.

Mochnacki B., Majchrzak E.: Numerical solution of bio-heat transfer equation using the boundary element method European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS 2000, Barcelona, 2000, CD-ROM Proceedings, 1-10.

Majchrzak E., Dziewoński M.: Numerical Simulation of Freezing Process using the BEM, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 7, 2000, 667-676.

Majchrzak E., Szopa R.: Analysis of thermal processes in solidifying casting using the combined variant of the BEM, Journal of Materials Processing Technology, 109, 2001, 126-132.

Majchrzak E.: Numerical modelling of biological tissue freezing, Moving Boundaries VI, Computational Modelling of Free and Moving Boundary Problems, WIT Press, Southampton, Boston, 2001, 153-162.

Majchrzak E., Jasiński M.: Sensitivity study of burm predictions to variations in thermophysical properties of skin, Advances in Boundary Element Techniques II, Hoggar, Geneva, 2001, 273-280.

Majchrzak E., Mochnacki B., Szopa R.: Sensitivity analysis in 2D solidification problem: - variation of mould parameters. Advances in Boundary Element Techniques II, Geneva, 2001, 281-288.

Majchrzak E., Jasiński M.: Sensitivity analysis of bioheat in 2D tissue domain subjected to an external heat source, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 3, Suppl. 2, 2001, 329-336.

Majchrzak E., Dziewoński M.: Numerical analysis of biological tissue freezing process, KLUWER Academic Publishers, 2001, 189-200.

Majchrzak E., Mochnacki B.: Analysis of bio-heat transfer in the system of blood vessel biological tissue. KLUWER Academic Publishers, 2001, 201-211.

Majchrzak E., Mochnacki B.: Analysis of thermal processes occuring in tissue with
a tumor region using the BEM, Journal of Theretical and Applied Mechanics, 1, 40, 2002,101-112.

Majchrzak E., Mochnacki B.: Sensitivity of conti-casting process with respect to cooling conditions, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1, 40, 2002, 129-146.

Mochnacki B., Majchrzak E, Szopa R.: Boundary element model of microsegregation during volumetric solidification of binary alloy, Computational Mechanics, Vol. 28, No 3-4, 2002, 186-190.

Majchrzak E.: Identification of internal heat source in domain of tissue with a tumor, Proceedings of the Fifth World Congress on Computational Mechanics (WCCM V), July 7-12, 2002, Vienna, Austria, Editors: Mang, H. A.: Rammerstorfer, F. G.: Ebershardsteiner , J. Publisher: Vienna University of Technology, Austria, ISBN 3-9501554-0-6, http://wccm.tuwien.ac.at. (10 stron).

Majchrzak E.: Identification of heat transfer coefficient on the contact surface between cast strand and continuous casting mould, Third International Conference on Boundary Element Techniques, Eds. Z. Yao, M.H. Aliabadi, Tsinghua University Press, Springer, 2002, 157-162.

Majchrzak E., Mochnacki B.: Sensitivity analysis of solidification process using the boundary element method (the micro-macro approach), Computational Fluid and Solid Mechanics, Elsevier, vol. I, 2003, 473-476.

Majchrzak E., Mochnacki B., Jasiński M.: Numerical modelling of bioheat transfer in multi-layer skin tissue domain subjected to a flash fire, Computational Fluid and Solid Mechanics, Elsevier, vol. II, 2003, 1766-1770.

Majchrzak E., Jasiński M.: Numerical estimation of burn degree of skin tissue using the sensitivity analysis methods, Acta of Biomechanics, vol. 5, no 1, 2003, 93-108.

Majchrzak E., Mochnacki B.: Sensitivity of the skin tissue on the activity of external heat sources, Computer Modeling in Engineering and Sciences, vol. 4, no 3-4, 2003, 431-438.

Majchrzak E., Janisz D., Kałuża G.: Identification of external heat flux in the system casting-mould-environment, Archives of Foundry, vol. 3, no 9, 2003, 311-316.

Majchrzak E., Mochnacki B.: Identification of cooling conditions in domain of continuous casting mould, Proceedings of the International Conference on Advanced Materials and Processing Technologies, AMPT 2003, Dublin, 724-727.

Majchrzak E., Mochnacki B., Suchy J.S.: Sensitivity analysis of macrosegregation simulation with respect to partition and diffusion coefficients, International Journal of Cast Metals Research, vol. 17, no 2, 2004, 72-78.

Majchrzak E., Mochnacki B.: Identification of the boundary heat flux on the casting surface, 4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS, July 24-28, 2004, Finland, CD-ROM Proceedings, vol. I, 1-17.

Majchrzak E., Paruch M.: Identification of the tumor region on the basis of skin surface temperature, 4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS, July 24-28, 2004, Finland, CD-ROM Proceedings, vol. I. 1-14.

Majchrzak E., Mochnacki B., Suchy J.S., Lelito J., Urbanowicz M.: Virtual prototyping as a way to product development, 66th World Foundry Congress, Istanbul, 2004, Official Exchange Paper, vol. 1, 279-286.

Majchrzak M., Burczyński T., Ku¶ W., Orantek P., Dziewoński M.: Evolutionary computation in inverse problems, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 2004, 33-46.

Majchrzak E., Jasiński M, Janisz D.: Identification of thermal parameters of biological tissue, Acta of Bioengineering and Biomechanice, Vol. 6, Suppl. 1, 2004, 467-470.

Majchrzak E., Paruch M.: Estimation of internal heat source in a tumor region on the basis of skin surface temperature, Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 6, Suppl. 1, 2004, 471-475.

Majchrzak E., Jasiński M.: Sensitivity analysis of burns integrals, Computer Assisred Mechanics and Engineering Sciences, vol. 11, no 2/3, 2004, 125-136.

Majchrzak E., Mendakiewicz J., Piasecka Belkhayat A.: Algorithm of mould thermal parameters identification in the system casting -mould - environment, Journal of Materials Processing Technology 162-163, 2005, 1544-1549.

Majchrzak E., Janisz D., Kałuża G., Freus K.: Identification of the boundary condition on the skin surface subjected to external heat source, International Journal of Engineering Modelling 17(1-2), 2005, 33-39.

Majchrzak E., Dziewoński M., Metelski A.: Estimation of nuclei density in solidifying casting using the Kolmogoroff model, Archives of Foundry 5(15), 2005, 253-258.

Majchrzak E., Jasiński M., Kałuża G.: Application of shape sensitivity analysis in numerical modelling of solidification process, Archives of Foundry 5(15), 2005, 259-264.

Majchrzak E., Mendakiewicz J.: Estimation of cast steel thermal conductivity on the basis of cooling curves from the casting domain, Archives of Foundry 5(15), 2005, 265-270.

Majchrzak E., Freus K., Mendakiewicz J.: Identification of time dependent boundary heat flux using parameter estimation method, Z.N. Pol. Opolskiej, Mechanika Nr 308, z. 86, 2005, 61-66.

Majchrzak E., Mochnacki B., Dziewoński M., Jasiński M., Kałuża G.: Modelowanie numeryczne przepływu biociepła, Nauka, Innowacje, Technika 2(9), 2005, 30-38.

Majchrzak E., Drozdek J., Ładyga E.: Dual reciprocity boundary element method for the Poisson equation, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(4), 2005, 129-136.

Majchrzak E., Dziewoński M., Freus S.: Application of boundary element method to shape sensitivity analysis, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(4), 2005, 137-146.

Majchrzak E., Freus K., Mendakiewicz J.: Identification of boundary heat flux using the global function specification method, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(4), 2005, 147-156

Majchrzak E., Kałuża G.: Shape sensitivity analysis of temperature distribution in heating tissue, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(4), 2005, 157-164.

Majchrzak E., Kałuża G., Paruch M.: Sensitivity analysis of temperature field with respect to the radius of internal hole, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(4), 2005, 165-172.

Majchrzak E., Mendakiewicz J., Piasecka Belkhayat A.: Algorithm of mould thermal parameters identification in the system casting -mould - environment, Proc. of the Achievements in Mechanical and Materials Engineering, 2005, 411-414.

Majchrzak E., Paruch M.: Identification of tumor thermal parametes using techniques of inverse problem solution, Book of Abstracts in: Numerical Methods in Continuum Mechanics, Zilina, Slovak Republic, 23-26.08.2005, 83-84.

Majchrzak E., Freus K., Mendakiewicz J.: Identification of boundary heat flux using the different methods of inverse problem solution, Book of Abstracts in: Numerical Methods in Continuum Mechanics, Zilina, Slovak Republic, 23-26.08.2005, 85-86.

Majchrzak E., Dziewoński M., Freus S.: Identification of thermal conductivity and volumetric specific heat using the BEM-based inverse algorithm, Book of Abstracts in: Numerical Methods in Continuum Mechanics, Zilina, Slovak Republic, 23-26.08.2005, 87-88.

Majchrzak E., Paruch M.: Localization of tumor region using the information concerning skin surface temperature, Int. Conference on Computational Bioengineering, H.Rodrigues et al. (Eds.), Lisbon, Portugal, September 14-16, 2005, 1077-1087.

Majchrzak E., Dziewoński M., Metelski A.: Estimation of nuclei density in solidifying casting using the Kolmogoroff model, Proc. of the 46th International Scientific Conference on Foundry -Solidification and Crystallisation of Metals, Wisła, 16-19 May 2005, 89-92.

Majchrzak E., Jasiński M., Kałuża G.: Application of shape sensitivity analysis in numerical modelling of solidification process, Proc. of the 46th International Scientific Conference on Foundry -Solidification and Crystallisation of Metals, Wisła, 16-19 May 2005, 93-96.

Majchrzak E., Mendakiewicz J.: Estimation of cast steel thermal conductivity on the basis of cooling curves from the casting domain, Proc. of the 46th International Scientific Conference on Foundry -Solidification and Crystallisation of Metals, Wisła, 16-19 May 2005, 97-100.

Majchrzak E., Paruch M., Burczyński T.: A comparison of different techniques of inverse problem solution for identification of tumor thermal parameters, Proc. of the 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, June 21-24, 2005, 135-136.

Majchrzak E., Kałuża G.: Sensitivity analysis of biological tissue freezing process with respect to the radius of spherical cryoprobe, Proc. of the 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, June 21-24, 2005, 137-138.

Majchrzak E., Jasiński M., Mendakiewicz J.: Identification of epidermis thermal parameters on the basis of skin surface temperature, Proc. of the 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, June 21-24, 2005, 315-316.

Majchrzak E., Paruch M.: Identification of tumor shape and position in 3D domain using evolutionary algorithm, Prof. of the Methods of Artificial Intelligence, T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski (eds), AI-METH Series, Gliwice, 2005, 77-78.

Majchrzak E., Dziewoński, Mochnacki B.: Numerical analysis of temperature field in the tissue around blood vessel, Proc. of the 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, June 21-24, 2005, 319-320.

Szopa R., Majchrzak E., Drozdek J.: Numerical solution of bioheat transfer equation using the multiple reciprocity BEM, Proc. of the 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, June 21-24, 2005, 323-324.

Majchrzak E., Mochnacki B., Dziewoński M., Jasiński M., Kałuża G.: Modelowanie numeryczne przepływu biociepła,Proceedings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, Gliwice, 2005, 867-876.

Mochnacki B., Majchrzak E.: The methods of inverse problems solution in the thermal theory of foundry processes, in: Research in Polish Metallurgy at the beginning of XXI century, K. �wiątkowski (ed.), Committee of Metallurgy of PAS, 2006, 239-254.

Majchrzak E., Suchy J.S., Szopa R.: Linear model of crystallization - identification of nuclei density, Giessereiforschung International Foundry Research 2, 2006, 29-32.

Mochnacki B., Majchrzak E.: Sensitivity analysis and inverse problems in bio-heat transfer modelling, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 13, 2006, 85-108.

Majchrzak E., Freus K., Freus S.: Identification of temperature dependent thermal conductivity using the gradient method, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(5), 2006, 114-123.

Majchrzak E., Freus K., Freus S.: Estimation of temperature dependent thermal conductivity � steady state problem, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika Nr 318 z. 88, 2006, 235-240.

Majchrzak E.,, Drozdek J., Ładyga E., Paruch M.: Computer implementation of the dual reciprocity BEM for 2D Poisson’s equation, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(5), 2006, 95-105.

Mochnacki B., Majchrzak E.: Symulacja numeryczna przepływu ciepła w organizmach żywych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej Nr 309, z.87, 2005, 115-134 (wydano 2006)

Mochnacki B., Majchrzak E., Szopa R., Suchy J.S.: Inverse problems in the thermal theory of foundry processes, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(5), 2006, 154-169.

Majchrzak E., Mochnacki B., Szopa R.: Identification of micro/macro solidification model parameters, Simulation, Designing and Control of Foundry Processes, Published by AGH University of Science and Technology, Kraków, 2006, 9-19.

Majchrzak E., Mochnacki B.: Simultaneous identification of biological tissue thermal parameters, Proc, of the 35th Solid Mechanics Conferences - Solmech2006, Kraków 2006, 69-70.

Praca zbiorowa pod red. E.Majchrzak, Badania operacyjne. Teoria i zastosowania, Podręcznik akademicki, Wyd. Pol. Sl±skiej, Gliwice, 2007.

Majchrzak E., Mochnacki B.: Identification of thermal properties of the system casting - mould, Materials Science Forum, Vols. 539-543, 2007, 2491-2496.

Mochnacki B., Majchrzak E.: Application of the shape sensitivity analysis in numerical modelling of solidification process, Materials Science Forum, Vols. 539-543, 2007, 2524-2529.

Mochnacki B., Majchrzak E.: Identification of macro and micro parameters in solidification model, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 55, No 1, 2007, 107-113.

Majchrzak E., Dziewoński M., Kałuża G.: Numerical algorithm of cast steel latent heat identification, Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 22, Issue 1, 2007, 61-64.

Majchrzak E., Mendakiewicz J., Paruch M.: Application of evolutionary algorithms in identification of solidification parameters, Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 23, Issue 2, 2007, 67-70.

Majchrzak E., Kałuża G.: Numerical solution of thermal wave model of bioheat transfer using the boundary element method, 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Spała, Poland, 2007, CD-ROM Proceedings, ISBN-978-83-923982-3-3, 1-7.

Majchrzak E., Jasiński M.: Burn evaluation of skin subjected to instantaneous heating using the thermal wave model of bioheat transfer, 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, _Spała, Poland, 2007, CD ROM Proceedings, ISBN-978-83-923982-3-3, 1-6.

Majchrzak E., Mendakiewicz J., Paruch M.: Comparison of different algorithms of temperature dependent specific heat identification, 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Spała, Poland, 2007, CD ROM Proceedings, ISBN-978-83-923982-3-3, 1-6.

Paruch M., Majchrzak E.: Identification of tumor region parameters using evolutionary algorithm and multiple reciprocity boundary element method, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 20, 2007, 647-655.

Majchrzak E., Kałuża G., Paruch M.: Zadania odwrotne w przepływie biociepła, I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28-31 sierpnia 2007, J.Kubik, W.Kurnik, W.K.Nowacki (Red.), CD ROM, str. 1-8.

Majchrzak E., Mochnacki B., Kałuża G.: Shape sensitivity analysis in numerical modelling of solidification, Archives of Foundry Engineering, Vol. 7, 4, 2007, 115-120.

Majchrzak E., Mendakiewicz J.: Gradient method of cast iron latent heat identification, Archives of Foundry Engineering, Vol. 7, 4, 2007, 121-126.

Majchrzak E., Piasecka Belkhayat A.: Modelling of crystallization process using the interval boundary element method, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 14, 2007, 673-680.

Majchrzak E., Mochnacki B., Suchy J.S.: Identification of substitute thermal capacity of solidifying alloy, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 46, 2, Warsaw, 2008, 257-268.

Majchrzak E., Kałuża G.: Explicit and implicit approach of sensitivity analysis in numerical modelling of solidification, Archives of Foundry Engineering, Vol. 8, No 1, 2008, 187-192.

Majchrzak E., Mochnacki B., Suchy J.S.: Estimation of boundary heat flux between casting and mould using the global function specification method, Archives of Foundry Engineering, Vol. 8, No 1, 2008, 193-198.

Majchrzak E., Dziatkiewicz G., Paruch M.:, The modelling of heating a tissue subjected to external electromagnetic field, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 10, No 2, 2008, pp. 29-37.

Majchrzak E., Drozdek J., Kałuża G., Poteralska J.: Application of the dual reciprocity boundary element method for numerical modelling of solidification process, Archives of Foundry Engineering, Vol. 8, Issue 4, 2008, 99-104.

Majchrzak E., Mochnacki B., Dziewoński M., Jasiński M.: Identification of boundary heat flux on the continuous casting surface, Archives of Foundry Engineering, Vol. 8, Issue 4, 2008, 105-110.

Mochnacki B., Majchrzak E., Szopa R.: Simulation of heat and mass transfer in domain of casting made from binary alloy, Archives of Foundry Engineering, Vol. 8, Issue 4, 2008, 121-126.

Majchrzak E.: Boundary element method in numerical modelling of solidification process, Rozdział XVI w monografii pod. red. J.Szajnara, Postępy Teorii i Praktyki Odlewniczej, PAN, Komisja Odlewnictwa, 2009, 253-270.

Majchrzak E., Mendakiewicz J.: Identification of cast steel latent heat on a basis of thermal and differential analysis, Computer Methods in Materials Science, 2009, Vol. 9, No 2, 195-199.

Majchrzak E., Mochnacki B., Suchy J.S.: Finite difference model of short-pulse laser interactions with thin metal film, Computer Methods in Materials Science, 2009, Vol. 9, No 2, 316-322.

Majchrzak E., Mochnacki B., Suchy J.S.: Numerical simulation of thermal processes proceeding in a multi-layered film subjected to ultrafast laser heating, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 47, 2, 2009, 383-396.

Majchrzak E., Mochnacki B., Greer A.L., Suchy J.S.: Numerical modeling of short pulse laser interactions with multi-layered thin metal films, Computer Modeling in Engineering and Sciences, Vol. 41, No 2, pp. 131-146.

Majchrzak E., Kałuża G., Poteralska J.: Application of dual reciprocity boundary element method for numerical solution of bioheat transfer equation, Computational Modelling and Advanced Simulations, 2009, Bratislava, Slovak Republic, CD-ROM Proceedings (11 pages).

Majchrzak E., Mendakiewicz J.: Optimum location of sensors used for mould parameters estimation, Archives of Foundry Engineering, Vol. 10, Issue 1, 2010, 97-100.

Majchrzak E., Mendakiewicz J.: Sensitivity analysis as a tool of optimal sensors location for solidification parameters estimation, Materials Science Forum, Vols. 638-642, 2010, pp. 2640-2645.

Mochnacki B., Majchrzak E.: Numerical modeling of casting solidification using generalized finite difference method, Materials Science Forum, Vols. 638-642, 2010, pp. 2676-2681.

Majchrzak E., Mochnacki B., Szopa R.: Numerical models of thermal processes in domain of metal superficial layer subjected to an external heat flux, IV European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2010, Paris 1-6.

Majchrzak E., Mochnacki B.: Numerical modelling of heat transfer between blood vessels (artery and vein) and biological tissue, IV European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2010, Paris, 1-7.

Majchrzak E., Mochnacki B.: Numerical modelling of microscale heat transfer in 2D cylindrical domain, IV European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2010, Paris, 1-10.

Realizowane granty:

Komputerowe modelowanie i ocena skuteczno¶ci oddziaływań niskich i wysokich temperatur na tkankę biologiczn±, Nr N N501 366 734, 2008-2010, Politechnika Sl±ska, kierownik projektu.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.