dr Katarzyna Szota 19.02.2020 -
Imię: dr Katarzyna Szota
Status: Użytkownik
Ostatnia aktualizacja: 27-04-2017 12:00:56
dr Katarzyna Szota

pokój: 331, al. Armii Krajowej 21
tel.: tel. (0-34) 3250-517
email:


Konsultacje
Czwartek 10.00 - 11.00 pokój 331
Życiorys

studia

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Częstochowie
- Studia doktoranckie Politechnika Częstochowska
Wydzaił Inżynierii Mechnicznej i Informatyki


stopnie naukowe

doktor nauk fizycznych, 2007 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
praca doktorska pt. "Wpływ skończonego rozmiaru układu na własności termodynamiczne modeli typu Isinga"stanowisko

adiunkt

dydaktyka
Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach:
- Matematyka
- Informatyka,
- Mechanika,
- Budownictwo,
- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
- Inżynieria i Ochrona Środowiska,
- Fizyka Stosowana,
- Metalurgia
Ćwiczenia tablicowe z matematyki, analizy matematycznej, algebry, logiki, matematyki dyskretnej.
Repetytorium z matematyki na kierunkach Informatyka i Mechanika,
Wykład z matematyki na kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska,
Wykład z algebry liniowej i geometrii na kierunkach Informatyka i Matematyka
Wykład z historii matematyki na kierunku Matematykaczłonkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Publikacje:

Klimas J., Łukaszewicz A., Szota M., Szota K.: Characteristics of titanium Grade 2 and evaluation of corrosion resistance, Archives of Materials Science and Engineering,AMSE, vol.77/2, 2016

Szota K.:The Temperature Activation of Carbon Saturation Steel Process,Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, vol.13, 2014

Jędryka J., Szota M., Nabiałek M., Szota K., Łukaszewicz A.:Thermal Analysis of SF12050 High Temperature Superconducting Tape,Archives of Materials Science and Engineering, vol. 69, 2014

Nabiałek M., Pietrusiewicz P., Szota M., Dośpiał M., Jędryka J., Szota K., Lesz S.:Evaluation of the Microstructure and Magnetic Properties of Fe73Me5Y3b19 (Where Me = Ti or NCool Amorphous Alloys = Ocena struktury oraz właściwości magnetycznych stopów amorficznych Fe73Me5Y3B19 (gdzie Me = Ti lub NCool., Archives of Matalurgy and Materials, 2012, vol.57

Jeziorski L., Szota M., Nabiałek M., Lacki P., Jędryka J., Dośpiał M., Szota K.:Modelling the Formation Parameters in Thin-Film HTSC.,Inżynieria Materiałowa, nr 6(190), 2012

Szota K.:Zastosowanie Metody Elementów Skończonych do optymalizacji parametrów formowania cienkowarstwowych wysokotemperaturowych taśm nadprzewodzących.streszczenie, III Warsztaty Zastosowań Matematyki w Modelowaniu Procesów Fizycznych, 2011

Drzewiński A.,A.O. Parry A.O., Szota K.: Universality of the 2D wetting transition with respekt to long-range forces, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2007, nr 1(6) 57-64.

Drzewiński A.,A.O. Parry A.O., Szota K.: Tests of Non-Universality and Finite-size Scaling for 2D Wetting with Long-Ranged Forces, Phys. Rev. E, 2007, nr 75.

Drzewiński A., Parry A.O., Szota K.: Localization of the wetting transition for finie systems with a long-range wall-fluid potential, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2006, nr 1(5) 15-22.

Drzewiński A., Sznajd J., Szota K.: Power laws in Ising stripes: Density-matrix renormalization-group calculations, Phys. Rev.B 2005 nr 72.

Drzewiński A., Sznajd J., Szota K.: Power laws in finie Ising system, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2005, nr 1(4), 31.

Drzewiński A., Szota K.: Corrections to the Kelvin equation for long-range boundary fields, Phys.Rev.E, 2005, nr 71.

Drzewiński A., Szota K.: Corrections to the Kelvin equation for long-range wall-particle potentials, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science,2004, nr1(3), 31.2.
top Theme Smoothblue © 2009- MarcusG
Original by Matonor
top


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.