dr inż. Izabela Zamorska 19.02.2020 -
Imię: dr inż. Izabela Zamorska
Status: Użytkownik
Ostatnia aktualizacja: 14-10-2019 06:51:06
dr inż. Izabela Zamorska

pokój: 333, ul. Armii Krajowej 21
tel.: (34) 3250 338
e-mail:

konsultacje sem. zimowy 2019/2020:

Czwartek 12.00.00-13.30, p.333
Piątek 15.00.00-15.45, p.333
Niedziela 12.00.00-12.45, p.333


Życiorys

studia

1994-2000 Politechnika Śląska, Wydział Matematyczno-Fizyczny,Kierunek Matematyka, Specjalność: Statystyka matematyczna i zarządzanie

stopnie naukowe

doktor nauk technicznych, uzyskany na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, 2006 r.

dyscyplina naukowa

zastosowanie metod matematycznych do problemów drgań układów mechanicznych

stanowiska

adiunkt w Instytucie Matematyki Politechniki Częstochowskiej

dydaktyka

wykłady i ćwiczenia z matematyki, algebry liniowej, analizy matematycznej i matematyki dyskretnej

członkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Publikacje:

Zamorska I., Cekus D., Miara M., "Application of the vibration method for damage identification of a beam with a variable cross-section area", MATEC Web of Conferences 157, 08012 (2018), Machine Modelling and Simulations 2017 (MMS 2017).

Cekus D., Miara M., Zamorska I., Damage identification of a beam with a variable cross-sectional area, JAMCM, 2016, 4(15), 23-32.

Siedlecka U., Zamorska I., Kukla S., Vibration analysis of composite circular and annular membranes, JAMCM, 2016, 1(15), 149-159.

Zamorska I., Cekus D., Miara M.: Effect of crack parameters on free vibrations of the Bernoulli-Euler beam, JAMCM, 2015, 4(14), 167-174.

Zamorska I.: Solution of differential equation for the Euler-Bernoulli beam , JAMCM, 2014, 4(13), 157-162.

Kukla S., Zamorska I.: Power series solution of first order matrix differential equations, JAMCM, 2014, 3(13), 123-128.

Zamorska I., Siedlecka U., Kukla S.: Frequency analysis of composite annular membranes, JAMCM, 2012, 1(11) 129-135.

Siedlecka U., Kukla S., Zamorska I.: Free vibration of composite circular membranes, JAMCM, 2012, 1(11) 99-105

Kukla S., Siedlecka U., Zamorska I.: Green's functions for interior and exterior Helmholtz problems, JAMCM, 2012, 1(11) 53-62.

Zamorska I.: Application of Green's matrix method in vibration problems of Timoshenko beams, Scientific Research of the Institute of Mathematics, 2011, 2(10), 243-248.

Zamorska I.: Free transvere vibrations of non-uniform beams, Scientific Research of the Institute of Mathematics, 2010, 2(9), 244-250.

Zamorska I.: Free vibration of stepped Timoshenko beams with attachments, Scientific Research of the Institute of Mathematics, 2008, 1(7), 199-205.

Zamorska I.: Longitudinal vibrations of a non-uniform rods coupled by double spring-mass systems, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2007, 6, 277-284.

Zamojska I., Kukla S., M. Szewczyk: Drgania swobodne układu sprężyście połączonych belek o stałych lub zmiennych przekrojach poprzecznych, Modelowanie Inżynierskie, 2007, 33, 175-180.

Szewczyk M., Kukla S., Zamojska I.: Drgania własne układu płyt kołowych swobodnie podpartych, połączonych elementami sprężystymi, Modelowanie Inżynierskie, 2007, 33, 153-158.

Kukla S., Zamojska I., Frequency analysis of axially loaded stepped beams by using a Green’s function method, Journal of Sound and Vibration, 2007, 300, 1034-1041.

Kukla S., Zamojska I.: Free vibrations of a system of non-uniform beams coupled by elastic layers, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2006, 1(5), 55-62.

Kukla S., Zamojska I.: Application of the Green’s function method in free vibration analysis of non-uniform beams, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2005, 1(4), 87-94.

Zamojska I., Kukla S.: Frequency analysis of a non-uniform rod by using the Green’s function method, XXI Sympozjum – Vibrations in Physical Systems, Poznań – Kiekrz, 2004, 431-434.

Kukla S., Zamojska I.:Free longitudinal vibrations of multi-step non-uniform rods, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2004, 1(3), 73-80.

Kukla S., Zamojska I.:Free vibrations of non-uniform rods with additionally attached spring-mass discrete elements, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2003, 1(2), 69-76.

Zamojska I., Kukla S.: Drgania swobodne belki o zmiennym przekroju poprzecznym obciążonej siła osiową, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, 2003, 1(1), 456-462.

Kukla S., Zamojska I.: Zastosowanie metody funkcji Greena w analizie drgań belek o zmiennym przekroju poprzecznym z elementami dyskretnymi, Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, 2002, 1(1), 85-92.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.