Aktualności

Patronat konkursów
OC PTM objął patronatem następujące konkursy:
  • IV Regionalny Konkurs "Matematyka w geografii" w I LO im. Słowackiego w Częstochowie w dniu 14.03.2019r.
  • Dzień Matematyki w I LO im. Słowackiego w Częstochowie w dniu 15.03.2019r.
  • XIII Regionalny Konkurs Matematyczny im. Stefana Banacha w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu w dniu 24.04.2019r.
  • IX Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej "O puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 1" w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu w dniu 25.04.2019r.
11th Conference on Mathematical Modeling in Physics and Engineering
W dniach 24-26 czerwca 2019 r. w Nieznanicach odbędzie się:
11th Conference on Mathematical Modeling in Physics and Engineering (MMPE'2019).

Strona konferencji: http://im.pcz.pl/konferencja/
Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich
Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich odbędzie się w dniach 3-7 września 2019 roku w Krakowie.
Więcej informacji: https://100latptm.matinf.uj.edu.pl
10th Conference on Mathematical Modeling in Physics and Engineering
W dniach 18-21 czerwca 2018 r. w Poraju odbyła się:
10th Conference on Mathematical Modeling in Physics and Engineering (MMPE'2018).

Strona konferencji: http://im.pcz.pl/konferencja/?id=ed&year=2018
Walne zebranie OC PTM
WALNE ZEBRANIE Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego w dniu 25.01.2018 r. dokonało zmian w Zarządzie Odziału na kadencję 2017-2019.
Prezesem OC PTMu została dr inż. Jolanta Pozorska (więcej... ).
Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki
Redakcja miesięcznika Delta i Polskie Towarzystwo Matematyczne zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów z klas 7 i 8 szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego.
Zgłaszać można prace przedstawiające oryginalne matematyczne rozumowanie na dowolnie wybrany temat. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 30 kwietnia 2018 roku.
Więcej informacji na temat Konkursu i regulamin pod adresem:
http://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/
Pobierz: plakat PDF
IX Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice
W dniach 18-21 września 2017 r. w Poraju odbyła się IX Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice (MMFT 2017).

Strona konferencji: http://im.pcz.pl/konferencja/?id=ed&year=2017
Wykład
Serdecznie zapraszamy na wykład "Rozwój logicznego myślenia uczniów poprzez właściwie dobrane zadania i gry dydaktyczne", który wygłosi dr hab. Grażyna Rygał, profesor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykład odbędzie się 16 maja 2017 r. o godzinie 15.00 w sali B2 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCz, Al. Armii Krajowej 21.
Walne zebranie OC PTM
WALNE ZEBRANIE Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego w dniu 27.10.2016 r. wybrało nowe władze na kadencję 2017-2019.
Przewodniczącym OC PTMu został Prof. dr hab. inż. Zbigniew Domański (więcej... ).
Wykład
Serdecznie zapraszamy na wykład "Modelowanie systemowe, mapy poznawcze, WINGS i inne nietradycyjne kierunki w analizie decyzyjnej", który wygłosi dr hab. Jerzy Michnik, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wykład odbędzie się 1 grudnia 2016r. o godzinie 12.15 w sali B2.
Walne Zebranie Oddziału Częstochowskiego PTM
Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Matematycznego w dniu 27.10.2016r. o godzinie 10.00 w Sali 310 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 21 odbędzie się Walne Zebranie Oddziału Częstochowskiego PTM.

Porządek zebrania:

1. Wybory przewodniczącego zebrania.
2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu OC PTM.
3. Sprawozdanie skarbnika OC PTM.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Dyskusja.
6. Przyjęcie do PTM nowych członków i skreślenie z listy Towarzystwa osób, które nie spełniają obowiązków statutowych.
7. Powołanie Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej.
8. Wybory Prezesa OC PTM.
9. Wybory członków Zarządu OC PTM.
10. Wybory Komisji Rewizyjnej.
11. Wybory delegata na Walne Zgromadzenie PTM.
12. Dyskusja na temat przyszłej działalności OC PTM.
13. Wolne wnioski.
VIII Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice
W dniach 23-25 czerwca 2016 r. w Hucisku odbyła się VIII Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice (MMFT 2016).

Strona konferencji: http://im.pcz.pl/konferencja/?id=ed&year=2016
Wykład
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wykład:
"Typical Slavic phrasal errors in English engineering papers and how to avoid them"
który przedstawi Jon Russell Pross. Wykład odbędzie się 7-go kwietnia 2016r. (czwartek) o godzinie 11.15 w sali B1.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.