Aktualności

Wykład
Serdecznie zapraszamy na wykład "Rozwój logicznego myślenia uczniów poprzez właściwie dobrane zadania i gry dydaktyczne", który wygłosi dr hab. Grażyna Rygał, profesor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykład odbędzie się 16 maja 2017 r. o godzinie 15.00 w sali B2 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCz, Al. Armii Krajowej 21.
Walne zebranie OC PTM
WALNE ZEBRANIE Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego w dniu 27.10.2016 r. wybrało nowe władze na kadencję 2017-2019.
Przewodniczącym OC PTMu został Prof. dr hab. inż. Zbigniew Domański (więcej... ).
Wykład
Serdecznie zapraszamy na wykład "Modelowanie systemowe, mapy poznawcze, WINGS i inne nietradycyjne kierunki w analizie decyzyjnej", który wygłosi dr hab. Jerzy Michnik, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wykład odbędzie się 1 grudnia 2016r. o godzinie 12.15 w sali B2.
Walne Zebranie Oddziału Częstochowskiego PTM
Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Matematycznego w dniu 27.10.2016r. o godzinie 10.00 w Sali 310 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 21 odbędzie się Walne Zebranie Oddziału Częstochowskiego PTM.

Porządek zebrania:

1. Wybory przewodniczącego zebrania.
2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu OC PTM.
3. Sprawozdanie skarbnika OC PTM.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Dyskusja.
6. Przyjęcie do PTM nowych członków i skreślenie z listy Towarzystwa osób, które nie spełniają obowiązków statutowych.
7. Powołanie Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej.
8. Wybory Prezesa OC PTM.
9. Wybory członków Zarządu OC PTM.
10. Wybory Komisji Rewizyjnej.
11. Wybory delegata na Walne Zgromadzenie PTM.
12. Dyskusja na temat przyszłej działalności OC PTM.
13. Wolne wnioski.
VIII Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice
W dniach 23-25 czerwca 2016 r. w Hucisku odbędzie się VIII Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice (MMFT 2016).

Strona konferencji: http://im.pcz.pl/konferencja/
Wykład
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wykład:
"Typical Slavic phrasal errors in English engineering papers and how to avoid them"
który przedstawi Jon Russell Pross. Wykład odbędzie się 7-go kwietnia 2016r. (czwartek) o godzinie 11.15 w sali B1.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.