Kontakt

Adres Oddziału

PTM - Oddział Częstochowski
Politechnika Częstochowska - sekretariat Instytutu Matematyki
al. Armii Krajowej 21, pok. 340 • 42-200 Częstochowa
tel. (34) 3250 324
e-mail: im@im.pcz.pl
adres strony: http://www.im.pcz.pl/ptm/

Prezes Oddziału

Dr inż. Jolanta Pozorska
e-mail: jolanta.pozorska@im.pcz.pl
tel. (34) 3250 324 (sekretariat)

Zarząd Główny PTM

ul. Śniadeckich 8 • 00-956 Warszawa
tel. +48 22 522 8146
e-mail: zgptm@ptm.org.pl
adres strony: https://www.ptm.org.pl/

Administrator strony PTM OC

Mariusz Ciesielski
e-mail: mariusz.ciesielski@icis.pcz.pl

Linki:

Instytut Matematyki, Politechnika Częstochowska: http://im.pcz.pl/
Instytut Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie: http://www.imi.ajd.czest.pl/