I Warsztaty Zastosowa Matematyki
w Modelowaniu Procesw Fizycznych


Termin i miejsce

7-9.07.2009 r., Krynica
www.bajka-krynica.eu

Organizatorzy

Cel warsztatw

Celem warsztatw jest uaktywnienie i umotywowanie modszych matematykw do samodzielnej pracy naukowej, ukierunkowanie bada i wyodrbnienie grup tematycznych oraz integracja rodowiska matematykw pracujcych w Czstochowie.

W ramach warsztatw planuje si:

Warsztaty powinny by istotnym impulsem do realizacji podjtych bada naukowych, ktrych efektem bd publikacje. Wykady i dyskusje umoliwi wykorzystanie wiedzy i przekazanie dowiadcze profesorw Instytutw Matematyki majcych znaczcy dorobek publikacyjny. Pobyt w orodku odlegym od miejsca pracy sprzyja bdzie skupieniu si uczestnikw warsztatw na problemach merytorycznych.

Przewiduje si, e w wyniku prac podjtych w ramach warsztatw powstan artykuy, ktre zostan opublikowane w czasopimie "Scientific Research of Institute of Mathematics and Computer Science". Dalsze prace w ramach grup tematycznych doprowadz cz uczestnikw warsztatw do publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.

Opaty

Wysoko opaty konferencyjnej: 50 z (bez kosztw podry, zamieszkania i wyywienia uczestnikw)

Zakwaterowanie:
Cennik noclegw: www.bajka-krynica.eu/cennik

Koszt wyywienia: 250z

Ulotka

Ulotka warszatw

Kontakt

Dr in. Jolanta Baszczuk
Instytut Matematyki
jolab@imi.pcz.pl


Dokumenty

Sprawozdanie

Zdjcia

Galeria zdj