II Warsztaty Zastosowa Matematyki
w Modelowaniu Procesw Fizycznych


Termin i miejsce

6-8.07.2010 r., Hucisko
www.orlegniazdo.pl

Organizatorzy

Cel warsztatw

W ramach warsztatw planuje si:

Warsztaty powinny by istotnym impulsem do realizacji podjtych bada naukowych, ktrych efektem bd publikacje. Wykady i dyskusje umoliwi wykorzystanie wiedzy i przekazanie dowiadcze profesorw Instytutw Matematyki majcych znaczcy dorobek publikacyjny. Pobyt w orodku odlegym od miejsca pracy sprzyja bdzie skupieniu si uczestnikw warsztatw na problemach merytorycznych.

Przewiduje si, e w wyniku prac podjtych w ramach warsztatw powstan artykuy, ktre zostan opublikowane w czasopimie "Scientific Research of Institute of Mathematics and Computer Science". Dalsze prace w ramach grup tematycznych doprowadz cz uczestnikw warsztatw do publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.

Opaty

Opata konferencyjna: 500 z
Termin patnoci : 31.05.2010r.

Nr konta: 89 1500 1777 1217 7009 1448 000

Ulotka

Ulotka warszatw

Kontakt

Dr in. Jolanta Baszczuk
Instytut Matematyki
jolab@imi.pcz.pl