dr hab. Michał Matałycki, prof 19.02.2020 -
Imię: dr hab. Michał Matałycki, prof
Status: Użytkownik
Ostatnia aktualizacja: 24-02-2015 11:13:56
dr hab. Michał Matałycki, prof. P. Cz.

pokój: 304, al. Armii Krajowej 21
tel.: (0-34) 3250-343
email:


Życiorys

studia

1979r. studia na Wydziale Matematyki Stosowanej Uniwersytetu Państwowego w Mińsku

stopnie naukowe

W 1986r. obronił pracę doktorsk± na Uniwersytecie Moskiewskim Elektroniki i Matematyki. W marcu 1998r. obronił pracę habilitacyjn± pt. Sieci obsługi masowej w stacjonarnym i przej¶ciowym reżymie na Uniwersytecie w Mińsku z dwóch specjalno¶ci: Zastosowanie modelowania matematycznego i metod matematycznychw badaniach naukowych, Teoria prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej

dyscyplina naukowa

probabilistyka i jej zastosowania

stanowiska

Profesor Politechniki Częstochowskiej

dydaktyka

rachunek prawdopodobieństwa, procesy stochastyczne

Publikacje:

Matałycki M.: Sieci kolejkowe. Teoria i zastosowanie do sieci komputerowych i w matematyce ubezpieczeń. Monografia, Gr UP, Grodno 2001, 211.

Matałycki M.: Recurrent mean-value analysis method with respect to the moments of time, Automation and Remote Control, 2000, 60, 11, 1552-1557.

Matałycki M., Gomanczuk S.: Analysis of stochastic models of computer systems and networls in tranzient behaviour, Rocznik Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej 2002, 2, 21-34.

Matałycki M.: Prawdopodobieństwo i procesy stochastyczne. Grodno, 2005, 342 strony, (w języku rosyjskim), ISBN 985-417-686-X.

Matałycki M., Romaniuk T.: Prognozowanie dochodów w kompanii ubezpieczeniowej. Przegląd matematyki stosowanej i przemysłowej 12 (2), Moskwa, RAN 2005, 500-502.

Matałycki M., Romaniuk T.: Analiza matematyczna modeli stochastycznych obróbki różnotypowych zgłoszeń w kompanii ubezpieczeniowych, Wiadomo¶ci Akademii Nauk Białorusi 49(1), 2005, 18-23.

Matałycki M., Pańkow A.: Investigation of incomes in Markov network with central system. Informatyka Teoretyczna i Stosowana 8, 2005, 7-17.

Matałycki M., Rusilko T.: About one method of incomesforecasting in insurance company. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(4), 2005, 173-181.

Matałycki M.: Analiza sieci kolejkowych z wielokanałowymi systemami obsługi zgłoszeń wielu klas I typów. Probabilisty theory: zandom processes, Proceedings of Intern. Conf., BSU, Minsk, 2005, 228-235.

Matałycki M., Pańkow A.: Analysis of one Markov queueing network with incomes, Proc. of the Intern. Conf. Mathematical Methods of Optimization of Telecommunication Networks BSU, Minsk, 2005, 124-128.

Matałycki M.: Zastosowanie jednego łańcucha Markowa z dochodami. Równania różniczkowe i systemy algebry komputerowej. Zbiór prac Międzynarodowej Konferencji Naukowej, BUPP, Minsk, 2005. 38-42.

Matałycki M., Cybulski D.: Analityczne I programowe zabezpieczenie zadań wytwórczo¶ci wyrobów, Zbiór prac międzynarodowej Konferencji: Konkurencyjno¶ć regionu, Grodno, 2005.

Matałycki M., Kuszcz D.: Udoskonalenie MVA-metod dla zamkniętych sieci kolejkowych. Nowe metody matematyczne w projektowaniu, wytwórczo¶ci i badaniach naukowych, Zbiór prac VIII Naukowej Konferencji GUP, Gomel, 2005, 191-193.

Matałycki M., Michajłowski K.: Optymalizacja modeli stochastycznych zakładów medycyńskich na podstawie sieci kolejkowych. Nowe metody matematyczne w projektowaniu, wytwórczo¶ci i badań naukowych, Zbiór prac VIII Naukowej Konferencji GUP, Gomel, 2005, 194-196.

Matałycki M., Cybulski D.: O niektórych zadaniach analizy i optymalizacji modeli stochastycznych wytwórczo¶ci wyrobów, Nowe metody matematyczne w projektowaniu, wytwórczo�ci i badań naukowych, Zbiór prac VIII Naukowa Konferencja, GUP, Gomel, 2005, 204-206.

Matałycki M.: Asymptotyczne rozwiązanie układu równań w teori obsługi masowej, Tezy referatów X międzynarodowej matematycznej konferencji: Jeruginskie czytania X, MUP, Mogilew, 2005, 38-39.

Matałycki M., Pańkow A.: Analiza układów równań różnicowo-różnicowanych dla badania sieci Markowskich z dochodami, Tezy referatów X międzynarodowej Matematycznej Konferencji: Jeruginskie czytania X, MUP, Mogilew, 2005, 41-42.

Matałycki M.: Prawdopodobieństwo i procesy stochastyczne: teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego, Białoru¶ 2006.

Matałycki M., Pańkow A.: Badania jednego łańcucha Markowa z dochodami i jego zastosowania, Wiadomo¶ci Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego (GrUP). Ser 2 Nr 1, Grodno, Białoru¶ 2006, 42-47.

Matałycki M., Rusilko T.: Analiza matematyczna procesów opracowania zgłoszeń w kompanii ubezpieczeniowych, Wiadomo¶ci Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego (GrUP). Ser 2 Nr 2, Grodno, Białoru¶ 2006, 8-16.

Matałycki M., Pańkow A.: Znajdowanie stochastycznych czasowych charakterystyk sieci Markowoskiej z centralnym systemem o dochodami, Wiadomo¶ci Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego (GrUP). Ser 2 Nr 3, Grodno, Białoru¶ 2006, 15-20.

Matałycki M., Korko O.: Nowoczesne informacyjne technologii komputerowe, Zbiór prac naukowych. Grup, 2006, 66-77.

M. Matałycki, K. Kołuzaewa, Analityczne i programowe zabezpieczenie niektórych zadań wytwórczo¶ci wyrobów, Aktualne problemy rozwoju ekonomicznego regionu. Zbiór prac naukowych. GrUP, 2006, 164¶168.

Matałycki M., Pańkow A.: Przegląd matematyki stosowanej i przemysłowej, Moskwa, RAN 13(1), 2006, 123-126.

Matałycki M., Pańkow A.: Computer simulation of incomes in queueing networks and its application, Informatyka Teoretyczna i Stosowana 5(9), 2006, 29-36.

Matałycki M., Kołuzaewa K.: Queueing networks with multi-type messages of multiple classes: analysis and applications, Informatyka Teoretyczna i Stosowana 6(10), 2006, 8-15.

Matałycki M., Pańkow A.: Analysis of open queueing network with dependent on time parameters of input flow and servicing, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(5), 2006, 140-147.

Matalycki M., Kuszcz D.: Nowe metody matematyczne w projektowaniu, wytwórczo¶ci i badaniach naukowych, Zbiór prac IX nauk. konf. Gomel, Białoru¶ 2006, 191-193.

Matalycki M., Jeroszenkow J., Pańkow A.: Nowe metody matematyczne w projektowaniu, wytwórczo¶ci i badaniach naukowych, Zbiór prac IX nauk. konf. Gomel, Białoru¶ 2006, 187-189.

Matalytcki M., Koluzaeva E.: Analytical methods of analysis and differential equations, Abstracts of reports of 4-th International Konf., Mińsk, Bialoru¶ 2006, 86.

Matałycki M., Rusilko T.: Analiza równania różniczkowego dla dochodu oczekiwanego kompanji ubezpieczniowej, Jeruginskie czytania-XI. Tezy referatów XI międzynarodowej matematycznej konf., Gomiel, Białoru¶ 2006, 140-141.

Matalycki M., Jeromina A.: Analiza i optymalizacja modelu stochastycznego remontu samochodów, Zbiór tez referatów X konf. nauk. Cz. 2. Mińsk, BUP 2006, 172.

Matalycki M., Kuszcz D.: Opracowanie modelu imitacyjnego sieci kolejkowej z ograniczonym czasem oczekiwania zgłoszeń pryorytetnych w kolejkach, Zbiór tez referatów X konf. nauk. Cz. 2. Mińsk, BUP 2006, 179.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.